Ładowanie...
×

Prawa autorskie

Treści opublikowane na stronie ProduceShop, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, są chronione przez obowiązujące przepisy o ochronie praw autorskich, prawo nr 2019/790/UE wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami i nie mogą być powielane na innych stronach internetowych, listach mailingowych, biuletynach, czasopismach i CD-ROM-ach lub innych mediach nie wskazanych, bez uprzedniej zgody MBK Fincom Sa niezależnie od celu ich wykorzystania.

Wniosek o zezwolenie musi być złożony w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej i będzie uznany za przyjęty wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody przedstawiciela prawnego MBK Fincom Sa. Brak odpowiedzi ze strony MBK Fincom Sa w żadnym wypadku nie może być interpretowany jako milcząca zgoda.

Powielanie, wypożyczanie, użyczanie i rozpowszechnianie bez zgody MBK Fincom Sa jest zabronione, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej.

Naruszenia będą podlegać sankcjom przewidzianym w ustawie nr 2019/790/UE.

Elementy graficzne oraz kod HTML/XHTML są wyłączną własnością MBK Fincom Sa.

Częściowe wyłączenie z zakazu powielania treści

Zawartość ProduceShop może być reprodukowana w części na stronach internetowych, biuletynach lub mediach cyfrowych i drukowanych osób trzecich w formie streszczeń, pod warunkiem, że:

Reprodukowane treści nie przekraczają 15% znaków oryginalnego artykułu;

Istnieje jasny i wyraźny link do oryginalnego artykułu opublikowanego na stronie ProduceShop;

Nazwisko autora oryginału jest wyraźnie wskazane.

Odpowiedzialność MBK Fincom Sa.

MBK Fincom Sa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez korzystanie z informacji (oferowanych na zasadzie "as-is") w ProduceShop.

W zakresie, w jakim nie należy do MBK Fincom Sa, prawo cytatu jest wykonywane na zasadach określonych w ustawie 2019/790/UE. W szczególności, wszystkie znaki towarowe i loga wymienione na stronie ProduceShop należą do ich prawowitych właścicieli. Te znaki towarowe są cytowane wyłącznie w celach informacyjnych.

Linki z witryny do innych stron internetowych

Na stronie ProduceShop znajdują się linki do innych stron internetowych. Jeśli skorzystasz z tych linków, opuścisz tę stronę. MBK Fincom Sa nie może na bieżąco przeglądać takich witryn, nie prowadzi ich ani nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nich materiały.

W związku z tym MBK Fincom Sa nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących treści, informacji, oprogramowania, innych produktów, materiałów lub wyników uzyskanych z takich witryn. Dostęp do innych stron poprzez linki na tej stronie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Linki do strony z innych stron internetowych

Każda strona, która umieszcza link do strony internetowej ProduceShop jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i poniższych instrukcji dotyczących linkowania:

Zawartość strony internetowej ProduceShop nie może być powielana;

Nie przedstawiać fałszywych informacji o rzekomym partnerstwie z ProduceShop; Nie przedstawiać fałszywych informacji o produktach ProduceShop;

Nie wolno używać logo ProduceShop bez zgody;

Nie może zawierać nieprzyzwoitych, obraźliwych treści, które są odpowiednie dla osób w każdym wieku.

Malware

Pomimo regularnego monitorowania Witryny, MBK Fincom Sa nie może zagwarantować, że jest ona wolna od wirusów lub innych potencjalnie szkodliwych programów. Przed uzyskaniem dostępu do sieci i wykonaniem jakiejkolwiek operacji w trakcie przeglądania, Użytkownik musi zawsze zastosować najnowocześniejsze środki ochrony, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.